Contact maken met voorouders

Contact maken met voorouders |

Leestijd: ca. 7 minuten |

Binnen hekserij spelen voorouders vaak een belangrijke rol en de laatste tijd heb ik veel vragen gekregen over hoe je contact kan maken met je voorouders en wat het nut daarvan is. In dit blog lees je hier meer over.

Wat zijn voorouders?

Bij het woord voorouders wordt er al snel gedacht aan overleden bloedverwanten, maar in werkelijkheid heeft het woord ‘voorouder’ veel meer inhoud en kan je het veel breder trekken.

Directe voorouders

De mensen van voorgaande generaties met wie je een bloedband hebt noem ik zelf meestal ‘directe voorouders’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je ouders, (over)grootouders en misschien kan je nog verder terugkijken in je stamboom om te achterhalen wie jouw directe voorouders waren, waar ze woonden en hoe ze leefden. Naast overleden bloedverwanten kan je natuurlijk nog levende voorouders hebben. Voor mij geldt dat ook. Ik prijs mezelf gelukkig met het feit dat mijn ouders, beiden ver boven de zeventig, nog in leven zijn. Ook zij zijn mijn voorouders en hebben een speciaal plekje in mijn hart en op mijn voorouderaltaar – op altaren kom ik later in dit blog nog terug.

Heksen of wijzen die jou zijn voorgegaan

Net als nu leefden er in het verleden mensen die in nauwer contact stonden met zichzelf, de natuur en de andere werelden dan andere mensen. Vaak waren dit de wijzen van een gemeenschap. Hedendaagse heksen putten voor een deel uit oude kennis die door de eeuwen heen bewaard is gebleven. De wijzen die jou zijn voorgegaan zou je om die reden als voorouders kunnen beschouwen. Duik je in de geschiedenis, bijvoorbeeld van de kruidenkunde, dan kan je vandaag de dag nog steeds veel van deze mensen leren. Zij hebben met hun kennis als het ware de basis gelegd voor sommige hedendaagse vormen van hekserij en het ambacht van de hedendaagse wijzen.

Mensen die voor jou in het gebied woonden waar jij nu woont

Voorouders kunnen ook de mensen zijn die vroeger woonden waar jij nu woont. In het verleden hebben zij het landschap en de cultuur van de gemeenschap gevormd en de fundering daarvoor gelegd, veranderd en/of versterkt. De oude feesten die zij vierden worden vandaag de dag misschien nog steeds gevierd en soms kunnen die feesten een aanvulling zijn op je heksenpraktijk.

Voorouders uit vorige levens

Ik geloof persoonlijk niet in vorige levens en reïncarnatie, maar ik weet dat veel mensen deze mogelijkheid wel omarmen. Geloof jij in reïncarnatie, dan zou je je bloedverwanten en andere mensen uit vorige levens als jouw voorouders kunnen beschouwen.

Waarom zou je aandacht besteden aan je voorouders en hoe kan je dat doen?

Een vraag die vaak gesteld wordt is: ‘Waarom zou je je voorouders speciale aandacht geven of contact met ze opnemen?’ Ik denk dat dit heel persoonlijk is en heel erg afhankelijk van de band die je met jouw voorouders hebt of voelt. Er zijn heksen die helemaal geen speciale aandacht aan hun voorouders besteden, simpelweg omdat het niet bij ze past. Om erachter te komen of het iets voor jou is kan je jezelf de volgende vragen stellen:

~ ‘Vind ik mijn voorouders belangrijk?’
~ ‘Zo ja, waarom vind ik ze belangrijk?
~ ‘Wil ik daar iets speciaals mee doen?’

Afhankelijk van jouw antwoord op deze vragen kan je besluiten om je voorouders wel of niet een speciaal plekje te geven binnen je heksenpraktijk.

Een wisselwerking met je nog levende voorouders

Met mijn voorouders die nog leven heb ik een speciale band. Zij zijn de mensen die me hebben grootgebracht en die me een fijne jeugd hebben bezorgd. Ik probeer te genieten van elk moment dat ik nog met ze heb. Als je een minder goede band met je nog levende voorouders hebt, dan wil je mogelijk geen speciale aandacht aan ze besteden of ze aandacht geven op een manier die vooral nuttig is voor jezelf. Heb je (jeugd)trauma’s die verband houden met je voorouders, dan kan het goed zijn om hiermee in het reine proberen te komen, met of zonder hulp van anderen. Op die manier kan je je ervaringen een plek geven, wat vaak veel rust brengt. Het uitvoeren van rituelen om de verwerking een zetje de goede kant op te geven kan hierbij helpen. Je kan z’n ritueel zelf vormgeven op een manier die bij jou past.

De herinnering aan overleden voorouders levend houden

Een van de redenen om aandacht te schenken aan je overleden voorouders is het levend houden van de herinnering die je aan ze hebt. Je kan dat bijvoorbeeld doen door een altaar voor je voorouders te maken. Wat je daar precies op neerzet is helemaal aan jou. Zelf heb ik foto’s van mijn voorouders op mijn altaar gezet en er liggen voorwerpen op die van hen zijn geweest, zoals bijvoorbeeld de magische stenen die mij oma vroeger gebruikte en een brillenkoker van mijn opa. Heb je geen foto’s zet dan andere dingen gebruiken die naar jouw idee symbool staan voor je voorouders op je altaar.

Het contact met voorouders voortzetten na hun dood

Elke ochtend begroet ik mijn voorouders. Voor mij is dit een klein dagelijks ritueel. Ik steek een kaars aan en brand wierook. Mijn nog levende voorouders stuur ik gezondheid, geluk en liefde toe. Aan mijn overleden voorouders vraag ik om bescherming en begeleiding.

Andere manieren om je voorouders aandacht geven

Doe onderzoek naar hoe de overleden voorouders leefden. Mogelijk kom je daarbij dingen tegen die waardevol zijn voor jou persoonlijk of die je kunt integreren in je heksenpraktijk. De manier waarop je voorouders leefden en werkten kan bijvoorbeeld veel vertellen over het verleden. Het maakt soms duidelijk waarom sommige dingen tegenwoordig nog steeds gaan zoals ze gaan – denk aan tradities waaraan wordt vastgehouden.Daarnaast kan onderzoek naar voorouders duidelijk maken waarom bepaalde dingen juist wel veranderen of zijn losgelaten, zoals de manier waarop mensen met hun directe omgeving omgaan. Veranderende normen en waarden kunnen hier invloed op hebben, net als de mogelijkheid die we tegenwoordig hebben om overal naartoe te reizen en hoe we aan ons voedsel komen.

Dankbaarheid tonen

Toon dankbaarheid aan je voorouders door ze te begroeten en door een offer neer te leggen. Deel bijvoorbeeld een maaltijd met ze door er een klein beetje van op je altaar neer te leggen, brand wierook voor hen of zet regelmatig een vaas verse bloemen neer.

Verjaardagen

Op verjaardagen van mijn voorouders plaats ik iets speciaals op mijn altaar. Mijn opa hield wel van een drankje op zijn tijd, dus voor hem zet ik dan bijvoorbeeld een glas wijn neer. Voor mijn oma van moeders kant pluk ik wilde bloemen, omdat ze daar erg van hield, voor de andere zet ik meestal een kopje thee neer.

Contact maken met voorouders – voorouderrituelen

Het kan heel mooi zijn om speciale rituelen uit te voeren met als doel je band met je voorouders te versterken, of om de banden die je als belemmerend beschouwt te verbreken. Hoe je dat doet mag je zelf weten. Hieronder staan een paar vragen om je op weg te helpen.

~ Wat vind jij belangrijk om te doen ten aanzien van je voorouders?
~ Hoe of waarmee kunnen ze jou helpen of begeleiden?
~ Wat kan je van je voorouders leren?
~ Wat heb jij nodig om de voorouders die jou belemmeren los te laten?
~ Welke goede dingen zijn uit jouw relatie met hen voortgekomen?

Eens per jaar, soms twee keer, voer ik een ritueel uit voor alle voorouders die ik persoonlijk gekend heb. Ik doe dan een ritueel per voorouder. In de praktijk betekent dit dat ik vier rituelen uitvoer. Ik leg dan dingen op mijn altaar die me aan die voorouder herinneren en ik offer iets te eten en drinken waarvan ik weet dat ze ervan hielden. Vervolgens heb ik ‘een goed gesprek’ met mijn voorouder, wat soms onverwacht emotioneel is.

Tijdens zo’n ritueel doe ik aan necromantie. Dit betekent dat ik heel bewust en met aandacht contact maakt met de ‘essentie’ van mijn voorouder, wat je zou kunnen zien als het oproepen van de geest van een voorouder. Meestal brand ik bijvoet tijdens zo’n ritueel. Overleden voorouders met wie je je nog steeds verbonden voelt kunnen je helpen met het versterken van rituelen. Je kan ze bijvoorbeeld om kracht of bescherming vragen. Of vraag ze je magie te helpen versterken. Wees je ervan bewust dat de hulp die je op die manier van voorouders krijgt soms anders uitpakt dan je verwacht. Dat is mij vaak overkomen. Toch bleek dan later dat de uitkomst van mijn ritueel de beste uitkomst was die ik had kunnen wensen, al leek dat in eerste instantie niet zo.


Wil je meer leren over het vormgeven en uitvoeren van rituelen, lees dan deze heksenboekjes:

Boekje 1: Rituelen in Hekserij
Boekje 2:
Kaarsenmagie en Vuurrituelen


OVER DE AUTEUR

Hallo, mijn naam is Yekaterina en ik ben een traditionele heks en wijze vrouw uit Nederland. Ik deel mijn kennis en kunde omdat ik het belangrijk vind dat er betrouwbare en duidelijke informatie beschikbaar is over traditionele hekserij. Daarnaast begeleid ik andere heksen bij het ontdekken en verkennen van hun persoonlijke heksenpad.

De hekserij die ik volg en uitdraag noem ik EigenWijze hekserij. Klik hier om te lezen wat ik daarmee bedoel.

Volg mij op social media

Connecting in with ancestors

All content on this website is copyrighted. If you want to use my content, please contact me for permission.