Hekserij en de seizoenen

Hekserij en de seizoenen

Hekserij en de seizoenen

Leestijd: ca. 5 minuten |

Hekserij en de seizoenen | Binnen traditionele hekserij, en andere vormen van hekserij, neemt de natuur een belangrijke plaats in. Heksen leven zoveel mogelijk synchroon met de natuur en zijn zich bewust van de ritmes en cycli van de natuur. Deze bestaan namelijk niet alleen in de natuur om ons heen, maar ook in onszelf, mensen. Wij zijn onderdeel van de natuur.

De cyclus van de natuur

Als je goed kijkt naar de natuur om je heen, zal je allerlei cycli ontdekken. De meest opvallende cyclus staat in verband met bevruchting, geboorte, groei, leven, aftakeling, dood en (weder)geboorte. Dit wordt ook wel ‘de kringloop van het leven genoemd. Die herhaalt zich keer op keer en volgt een patroon dat in Nederland, waar ik woon, bijvoorbeeld is terug te zien in de seizoenen die hier duidelijk waarneembaar zijn. In andere gebieden op de wereld zijn de seizoenen minder nadrukkelijk aanwezig, maar toch kun je ook daar de kringloop van het leven gemakkelijk waarnemen en volgen. Een voorbeeld is de paartijd van dieren, waarbij voor nageslacht wordt gezorgd om de soort in stand te houden. Je ziet dan bovendien dat de een zijn dood de ander zijn brood is. Niet alle jonge dieren overleven hun eerste jaar en daarmee worden andere soorten weer in stand gehouden. Bij sommige diersoorten zijn geboorte en dood nog directer met elkaar verbonden, zoals bij de octopus. Het vrouwtje sterft nadat ze haar jongen op de wereld heeft gezet e er is een mottensoort die geen bek heeft en dus niet kan eten. Zo’n mot sterft kort nadat hij zich heeft voortgeplant.

Hekserij en de seizoenen in Europa

Hier, in West Europa, zijn de veranderingen in de natuur tijdens de seizoenen eenvoudig te volgen. In het voorjaar ontstaat er nieuw leven; er worden jonge dieren geboren, zoals lammeren en jonge vogels, en de bomen krijgen weer bladeren. Overal zie je groene puntjes uit de grond opschieten. Het gehele voorjaar door wordt er gezaaid. In het late voorjaar en de zomer komen veel planten tot bloei. Ze trekken insecten aan die voor bevruchting zorgen. Jonge vogels hebben inmiddels geleerd op eigen benen te staan en gaan hun eigen gang.  Op de akkers zie gewassen hoger worden. Aan het eind van de zomer en in de herfst beginnen bladeren te vallen. Planten verspreiden hun zaad, verdorren en sterven af. In deze periode wordt er geoogst en werden in vroeger tijden wintervoorraden aangelegd. Een deel van het vee werd geslacht. Tenslotte, in de winter, is het donker en gaat alles in rust. Kikkers verstoppen zich onder water in modder, vleermuizen gaan in winterslaap. Veel dieren hebben het moeilijk omdat voedsel schaarser wordt.

Symboliek van de seizoenen

Kijk je naar de symboliek van alles wat ik hierboven kort heb beschreven, dan kun je daar veel uit halen. Je kunt het verweven met je leven en je hekserij.

Lente – zaaitijd

De lente is een mooi moment om als mens en als heks opnieuw ‘wakker te worden’. Alles komt langzaam weer op gang. Het is een geschikte tijd om nieuwe dingen te beginnen en om ideeën tot leven te brengen. Kijk eens goed naar wat je dit jaar zou willen bereiken voor jezelf. Dat kan gaan om dingen die je doet, maar ook om dingen waaraan je wilt werken om op persoonlijk vlak te groeien. Je kunt dit kracht bijzetten door het doen van rituelen die verband houden met vruchtbaarheid en groei.

Zomer – bloei

In de zomer is het licht en warm en kun je de ideeën en dingen waar je mee bezig bent geweest tot bloei laten komen. Tijdens midzomer, wanneer de zon op het hoogste punt staat, bereikt de cyclus van de natuur haar hoogtepunt. Wat heb je tot nu toe bereikt en wat moet er nog gebeuren om daar te komen waar je wilt zijn?  Hoe kun je ervoor zorgen dat je straks de vruchten kunt plukken van dat wat je figuurlijk gezien gezaaid hebt? Hoe kun je dat vormgeven tijdens rituelen? Wat heb je te vieren?

Herfst – afronding

In de herfst kun je eens goed kijken naar wat je zelf hebt ‘geoogst’. Wat heb je de afgelopen tijd bereikt? Wat is af en waar ben je trots op? Misschien kun je daar een ritueel voor uitvoeren om jezelf een schouderklopje te geven. Wat wil je bewaren voor de volgende cyclus, zodat je er volgend voorjaar mee verder kunt? Dat is het ‘zaadje’ dat je volgend voorjaar kunt planten. De herfst is voor veel heksen een tijd waarin rituelen worden uitgevoerd voor en met overleden voorouders.

Winter – rust

De winter is een goed moment om naar binnen te keren en alles wat er in het afgelopen jaar is gebeurd te laten bezinken. Veel heksen gebruiken deze donkere tijd voor schaduwwerk, waarmee wordt bedoeld dat je aan het werk gaat met alle dingen die je op het persoonlijke vlak in de weg staan, zoals onverwerkte trauma’s, contraproductieve gedragspatronen, enzovoort.

Je eigen cycli

Als heks kan het veel toevoegen aan je praktijk als je je bewust bent van je eigen cycli en ritmes en als je die goed kent. Het gaat dan niet alleen om de jaarcyclus, maar juist ook om de kleinere cycli die daarbinnen bestaan. Denk bijvoorbeeld aan je eetritme, je dag- en nachtritme, je lichamelijke ritmes en cycli, zoals menstruatie en hoe je je in de verschillende seizoenen voelt. Als je je persoonlijke ritmes op een zo natuurlijk mogelijk manier volgt, zal je je beter gaan voelen en meer in balans. Zelf zet ik bijvoorbeeld zelden een wekker. In plaats daarvan leef ik met het licht. Dat betekent dat ik in de zomer minder slaap dan in de winter; ik heb in de zomer ook minder slaap nodig. Meestal word ik al om vijf uur wakker en sta vroeg op. Het is dan nog heerlijk stil buiten, zodat ik bijna niets anders hoor dan vogels. Daar kan ik dan heel erg van genieten en daardoor voel ik me beter dan als ik mijn natuurlijke ritme niet zou volgen. In de winter ga ik vroeger slapen en sta ik later op.

Hekserij en de seizoenen – Wat jij kunt doen

Wil jij ook meer met de seizoenen leven en je persoonlijke ritmes volgen, onderzoek dan je mogelijkheden. Wat vind jij belangrijk om anders te doen? Wat denk jij dat je nodig hebt? Hoe kun je die veranderingen doorvoeren? Kijk daarnaast eens hoe je de cyclus van de natuur beleeft en welke speciale momenten je extra aandacht zou willen geven middels het uitvoeren van rituelen. Over rituelen schrijf ik in een toekomstig blog meer.


Wil je meer leren over hekserij en de natuur, dan is de opleidingsmodule ‘Hekserij en de natuur’, misschien interessant voor je.


OVER DE AUTEUR

Hallo, mijn naam is Yekaterina en ik ben een traditionele heks en wijze vrouw uit Nederland. Ik deel mijn kennis en kunde omdat ik het belangrijk vind dat er betrouwbare en duidelijke informatie beschikbaar is over traditionele hekserij. Daarnaast begeleid ik andere heksen bij het ontdekken en verkennen van hun persoonlijke heksenpad.

De hekserij die ik volg en uitdraag noem ik EigenWijze hekserij. Klik hier om te lezen wat ik daarmee bedoel.

Volg mij op social media

Connecting in with ancestors

All content on this website is copyrighted. If you want to use my content, please contact me for permission.