Hekserij vandaag de dag

hekserij vandaag de dag

Hekserij vandaag de dag |

Leestijd: ca. 6 minuten |

Hekserij vandaag de dag | Tegenwoordig lijkt de term ‘heks’ een parapluterm te zijn geworden die traditionele hekserij, Wicca, andere vormen van modern heidendom en zelfs wijze vrouwen en mannen overkoepelt. Maar wat is hekserij nu eigenlijk precies? En welke vormen van hekserij zijn er zoal? Hieronder kun je over een aantal vormen van hekserij lezen.

Hekserij vroeger

In de middeleeuwen, en lang daarvoor, had de term ‘heks’ een akelige klank. In die tijd geloofde men nog dat heksen kwaadaardige mannen en vrouwen waren die anderen schade wilden berokkenen. Vandaag de dag is het woord heks minder emotioneel beladen, hoewel de term heks nog steeds kan leiden tot negatieve reacties. In sommige delen van de wereld is hekserij bij wet verboden en wordt het beoefenen van magie als misdaad gezien. Heksen lopen het gevaar gearresteerd te worden en soms wordt de doodstraf zelfs nog toegepast. In het Westen is de laatste wet waarin hekserij als misdaad werd betiteld afgeschaft in de vijftiger jaren van de 20e eeuw. Hier is hekserij dus niet langer wettelijk verboden. Het lijkt erop dat hedendaagse heksen de term ‘heks’ vaak zien als een geuzennaam. Als ik wel eens op het internet surf, kom ik namelijk teksten tegen als: ‘wij zijn de kleindochters van de heksen die jullie niet konden verbranden’. Ik denk dat dit een manier is om te zeggen: ‘Wat tijdens de heksenvervolgingen gebeurd is was fout en ik schaar me achter de slachtoffers van de middeleeuwse massahysterie en de onderdrukking van mensen in het algemeen’. Grofweg kun je hedendaagse heksen in twee groepen verdelen: Religieuze heksen (wicca) en niet-religieuze heksen (traditionele hekserij). Beide groepen zijn weer onder te verdelen in een groot aantal subgroepen, waarvan ik er hieronder een aantal opsom. Hou in gedachten dat deze lijst en de korte beschrijvingen verre van compleet zijn. Ze zijn alleen bedoeld om je een idee te geven van de verschillende paden die hedendaagse heksen bewandelen.

Hekserij vandaag de dag | Wicca – Een natuurreligie

Gardneriaanse Wicca

De oudst bekende versie van Wicca ontstond in de vijftiger jaren toen een man, Gerald Gardner, een nieuwe polytheïstische religie ontwikkelde. Gardner claimde dat de oorsprong van zijn kennis en praktijk bij de ‘New Forest Coven’ lag, die hem in 1939 ingewijd zou hebben. Gardneriaanse heksen werken in groepen, covens genaamd. Deze groepen zijn zeer gestructureerd en worden geleid door een hogepriester- en priesteres. In het begin hadden covens 13 leden, maar dit is door de tijd heen veranderd. Zoals gezegd is Wicca een polytheïstische religie; de twee voornaamste goden zijn de gehoornde god en de moedergodin. De enige manier om tot een Gardneriaanse coven toe te treden is gevraagd en ingewijd worden. De belangrijkste rituelen van deze religie zijn beschreven in het handgeschreven Gardneriaanse ‘Boek der Schaduwen’. Gardnerian Wicca claimt zonder dogma te zijn, maar de strikte hiërarchie en andere regels spreken dit tegen.

Alexandrijnse Wicca

In de zestiger jaren ontstond een tweede Wiccatraditie, namelijk de Alexandrijnse Wicca, geleid door Alex en Maxine Sanders. Alexandrijnse Wicca kwam voort uit de Gardneriaanse Wicca, maar is meer eclectisch van aard en de covens zijn autonoom. De Kabbala werd als leidraad geïntroduceerd en de magische rituelen zijn meer ceremonieel van aard. De enige manier om Alexandrijnse Wicca te worden is door inwijding. The belangrijkste rituelen van deze religie zijn beschreven in het handgeschreven Alexandrijnse ‘Boek der Schaduwen’. Alexandrijnse Wicca claimt zonder dogma te zijn, maar de strikte hiërarchie en andere regels spreken dit tegen.

Dianic Wicca

Dianic Wicca is een meer feministische vorm van Wicca. Hun religieuze gebruiken draaien allemaal om vrouwelijke godheden, niet om Mannelijke en vrouwelijke principes, zoals bij de bovengenoemde Wiccatradities. De originele vorm van Dianic Wicca werd in het leven geroepen door Zsuzsanna Budapest. De onderdrukking van de vrouw en sekseongelijkheid is een van de focuspunten voor Dianic Wicca’s. Zsuzsanna initieerde enkel vrouwen. Later ontstonden ook groepen met mannelijke leden. Deze laatste vorm van Dianic Wicca werd door Morgan McFarland en Mark Roberts vormgegeven. In Dianic wicca is hiërarchie veel minder belangrijk dan bij de eerder genoemde tradities. Er is ook meer vrijheid als het gaat om spirituele groei, zowel persoonlijk als in de covens.

Seax Wicca

In de zeventiger jaren werd er nog een Wiccatraditie ontwikkeld, namelijk door Raymond Buckland, die een aantal boeken over moderne hekserij en gerelateerde onderwerpen schreef. Raymond, een Gardneriaanse hogepriester, verhuisde naar de VS, waar een egogerelateerde strijd binnen zijn nieuwe coven ontstond. Om die reden besloot hij de Gardneriaanse hiërarchie te schrappen en alleen die wiccaprincipes te gebruiken die hem aanstonden. Dit resulteerde in een vorm van Wicca die nog eclectischer was dan Dianic Wicca. Een groot verschil tussen Seax Wicca en andere vormen van traditionele Wicca is dat Seax Wicca niet geheimzinnig is en dat er geen vastomlijnd ‘Boek der Schaduwen’ wordt gebruikt. Een ander verschil is dat het voornamelijk geïnspireerd is door Anglo Saksiche vormen van hekserij.

Eclectische Wicca

Toen veel informatie over traditionele Wicca in de openbaarheid kwam, bijvoorbeeld teksten uit het originele ‘Boek der Schaduwen’, wilden steeds meer mensen zich bij de Wiccabeweging aansluiten. Toch was en is het nog steeds moeilijk je aan te sluiten bij een traditionele Wiccacoven. De meeste Covens zijn goed verborgen en beoefenen hun religie in het geheim. Daardoor gingen mensen die zich niet bij een coven konden aansluiten op zoek naar een andere manier om hun religie te beleven. De eclectische Wicca werd een feit. Eclectische Wicca kent vele vormen, doordat veel gebruiken hun oorsprong vinden in veel verschillende bronnen. Soms is eclectische Wicca georganiseerd in autonome covens, vaker praktiseren eclectische heksen solitair.

Hekserij vandaag de dag | Hekserij als niet-religieus ambacht

Groene heks

Groene heksen concentreren zich vooral op de natuur en flora van de aarde. Ze houden zich bezig met tuinieren, kruidenkunde, en plantenleven in het algemeen. Het gebruik van kruiden voor magie maakt je niet per definitie een groene heks, want de meeste heksen werken met kruiden. Het verschil is dan een groene heks voor bijna elk aspect kruiden gebruikt; het ambacht is dan ook grotendeels op het gebruik van planten en bomen gebaseerd. Een andere misvatting is dat een groene heks hetzelfde is als een heggenrijder, maar dit zijn twee totaal verschillende vormen van hekserij.

Heggenrijder

De meningen zijn verdeeld over wat een heggenrijder nu precies is of waar de term vandaan komt. Sommigen claimen dat het woord ‘heggenrijder’ afstamt van het Saksiche woord ‘haegtessa’. Er wordt wel beweerd dat de wijze vrouw, man of heks in vroeger tijden op de grens van het dorp woonde, of net buiten het dorp. Grappig genoeg woon ikzelf ook buiten een dorp, direct tegen de grens van een andere gemeente. Er werd wel gezegd dat de heks met een been in de tastbare wereld stond en met haar andere voet in de onzichtbare werelden. De heg, die de grens tussen beide werelden aangaf, stond daardoor tussen haar benen. Met andere woorden: ze bereed de heg. Heggenrijders geven hun ambacht meestal op aan sjamanistische manier vorm. Ze worden aangetrokken door de diepere mysteries van de natuur. Ze weten vaak veel van de helende kracht van kruiden en houden hun magie vaak simpel, wat betekent dat ze geen ingewikkelde rituelen doen en maar weinig gereedschappen gebruiken. Heggenrijders werken ‘tussen de werelden’, waarbij ze contact hebben met entiteiten en voorouders.

Traditionele heks

Ook over deze term is niet iedereen het eens. Sommigen zeggen dat traditionele heksen een niet religieus ambacht beoefenen. (Dat is ook de definitie die ik op mijn website aanhoud). Ze hebben vaak veel kennis over divinatie, magie, en kruiden. Anderen zeggen dat een traditionele heks hetzelfde is als een erfheks. Soms noemen Wicca’s van wie een of beide ouder(s) Wicca is zichzelf ook traditionele heks. Waarschijnlijk zijn er nog wel meer verklaringen van deze term.

Erfheks

Een erfheks is een wijze vrouw, man of heks die in een familie van wijzen of heksen geboren is. Dit kan een traditionele Wicca familie zijn of een niet religieuze vorm van hekserij of een familie van wijze mannen of vrouwen.

Wijze vrouwen en mannen

De meeste wijze vrouwen en mannen gebruiken term heks niet als ze zichzelf beschrijven, omdat de oorsprong van hun praktijk toch net anders is dan die van de moderne heks. Ik noem mijzelf ook liever wijze vrouw, in plaats van heks. Niet veel familielijnen van wijze mannen en vrouwen zijn bewaard gebleven en de meeste families zijn erg op zichzelf. Compleet ongebroken familielijnen door wie de tradities zijn doorgegeven bestaan zelfs niet meer. Als tradities nog bestaan, komt dit doordat in het verleden niet familieleden tot de traditie zijn toegelaten.

Hekserij vandaag de dag |Een mengelmoes

Al het bovenstaande in aanmerking genomen zijn er nogal wat vormen van hekserij. Bovendien zullen veel heksen zichzelf in meerdere vormen herkennen. Uiteindelijk maakt het niet zoveel uit hoe je jezelf noemt. Het gaat erom dat je weet wie je bent, waar je voor staat en waarom je je ambacht beoefent.

wat is hekserij

Wil je meer leren over hekserij, dan zijn mijn heksenboekjes of opleidingen misschien interessant voor jou.
Je vindt ze hier.

OVER DE AUTEUR

Hallo, mijn naam is Yekaterina en ik ben een traditionele heks en wijze vrouw uit Nederland. Ik deel mijn kennis en kunde omdat ik het belangrijk vind dat er betrouwbare en duidelijke informatie beschikbaar is over traditionele hekserij. Daarnaast begeleid ik andere heksen bij het ontdekken en verkennen van hun persoonlijke heksenpad.

De hekserij die ik volg en uitdraag noem ik EigenWijze hekserij. Klik hier om te lezen wat ik daarmee bedoel.

All content on this website is copyrighted. If you want to use my content, please contact me for permission.