Wat is Hekserij

wat is hekserij

Wat is hekserij?

Leestijd: ca. 5 minuten |

Als je aan honderd heksen vraagt wat hekserij is, krijg je waarschijnlijk evenveel verschillende antwoorden. Dat komt doordat hekserij iets heel persoonlijks is. Er zijn geen vaste regels waar je als heks aan moet voldoen. Je kunt je heksenpraktijk vormgeven zoals je wilt. Dat is ook belangrijk, want als je je eigen weg binnen hekserij wilt vinden en onderzoeken zal je eigenwijs moeten zijn door overal vraagtekens bij te plaatsen en door dingen op jouw manier te doen. Als je klakkeloos van anderen overneemt, leidt dat tot een betekenisloze heksenpraktijk waar je niet zo veel aan hebt omdat je jezelf niets eigen gemaakt hebt. Voor mij persoonlijk is hekserij een ambacht en een manier van leven, waarbij ik in diep contact sta met de natuur, de mystieke werelden en mezelf, om zowel mijzelf als anderen bij te kunnen staan op allerlei gebied. Je zou me dus ook een ‘heler, counselor en magiër’ kunnen noemen, maar zelf zeg ik liever ‘wijze vrouw’.

Overeenkomsten tussen heksen

Natuurlijk zijn er overeenkomsten tussen verschillende vormen van hekserij, anders zou de term ‘hekserij’ een loze kreet zijn. Heksen voelen zich op een bijzondere manier verbonden met de natuur en de andere werelden. Ze staan in contact met de magie van het leven, zichzelf en ‘Het Alles’, dat ook wel Universum of Kosmos genoemd wordt. Veel heksen gaan ervan uit dat alles op aarde ‘bezield’ is. Ze hebben daardoor een diep respect voor de aarde zelf en alles wat daarop leeft. Heksen geloven dat er meer is tussen hemel en aarde dan wat we normaal gesproken met het blote oog waarnemen. Zelf noem ik dit meestal ‘de andere werelden’.

Wat heksen doen

Het mystieke, dat in feite ongrijpbaar is, speelt in de meeste heksenpraktijken een belangrijke rol. Heksen treden in contact met deze werelden en hun ‘bewoners’, die in allerlei vormen kunnen verschijnen.
De meesten heksen gebruiken regelmatig een divinatiesysteem zoals de tarot, runen, een zwarte spiegel, enzovoorts om inzicht te krijgen in specifieke vraagstukken of het leven zelf. Magische en/of geneeskrachtige kruiden en bewust leven zijn vaak onderdeel van de moderne heksenpraktijk. Dit uit zich onder andere in zorgen voor de natuur, zo min mogelijk verspillen en leven in harmonie met de seizoenen.
Een groot aantal heksen doet dit laatste door het volgen van het zogenaamde ‘Jaarwiel’, waaraan acht jaarfeesten verbonden zijn. Zelf vier ik deze jaarfeesten niet, al ben ik mij wel zeer bewust van de cycli van de natuur, mijn eigen cycli en de veranderingen die daarbinnen plaatsvinden. Heks zijn is niet iets wat je doet, maar iets wat je bent. Het is verweven met je dagelijks leven. Je bent altijd een heks, ook wanneer je even niet bewust met hekserij bezig bent.

Vormen van hekserij

Zelf onderscheid ik twee hoofdvormen van (westerse) hekserij, namelijk:

1. Een (natuur)religie.
2. Een niet-religieus ambacht.

Hekserij als (natuur)religie – Wicca

Ik zie dit als de vorm van hekserij waarbij oude goden worden vereerd, die geen christelijke oorsprong hebben, maar die meestal al veel eerder bekend waren. Deze vormen van religie worden ook wel (neo)paganisme of heidendom genoemd. Goden en godinnen worden door heksen meestal gezien als goddelijke wezens die een bepaalde kracht of eigenschap verpersoonlijken. Ze zijn schepper en schepping tegelijk.

Wicca

Heksen die zich hebben aangesloten bij de natuurreligie ‘Wicca’, en die zich daarnaast bezighouden met het magische, zijn hier een voorbeeld van. Als ik het goed heb begrepen (ik ben zelf geen wicca) wordt het dualistische man/vrouw principe binnen de Wicca als een belangrijke wisselwerking gezien. Je ziet hierbij de godin terug in de aarde zelf in de breedste zin van het woord, terwijl de god de kracht is die voor vruchtbaarheid en groeikracht zorgt. Niet elke wicca profileert zich trouwens als heks. Je kunt het zo zien: niet elke heks is een wicca en niet elke wicca is een heks.

Eclectische hekserij

Er zijn veel heksen die niet zijn ingewijd in Wicca, maar die toch een vorm van natuurreligie beoefenen. Zij putten meestal uit de officiële Wicca die niet voor iedereen toegankelijk is omdat covens (heksengroepen) vaak verborgen zijn. Eclectische heksen voegen van alles samen, zowel kennis uit verschillende bronnen als eigen ervaringen, en vormen als het ware een ‘brouwsel’ dat bij ze past en dat voor ze werkt. Veel eclectische heksen eren niet alleen goden en godinnen, maar ook voorouders, (natuur)geesten, enzovoorts.

Hekserij als niet-religieus ambacht – Traditionele hekserij

Hekserij als niet-religieus ambacht wordt ook wel traditionele hekserij genoemd. In deze vormen van hekserij worden geen godheden vereerd. Voorouders, (natuur)geesten, demonen of andere entiteiten spelen overigens wel een rol in de praktijk van de traditionele heks. De traditie waarin ik praktiseer is een voorbeeld van traditionele hekserij. Het is een niet-paganistisch ambacht dat niet is beïnvloed door Wicca. Het is geworteld in de praktijk van de wijze vrouw als genezeres, raadgeefster, vroedvrouw en magiër van haar gemeenschap. Met andere woorden: het is een ambacht en een manier van leven die niets te maken heeft met goden of religie. Er is wel een breed mystiek aspect aanwezig. Een wijze vrouw probeert zichzelf en de werelden zo goed mogelijk te leren kennen, waardoor het leven van een wijze vrouw bijzonder magisch is. Ze staat in het centrum van haar eigen kracht en ze heeft geleerd op haar intuïtie te vertrouwen. Soms wordt magie bewust gebruikt om een verandering in het grote geheel teweeg te brengen, maar meestal komt de magie onbewust tot stand door het inzetten van eenvoudige dagelijkse rituelen en gebruiken. Soms zie je ook wel een overlap, waarbij heksen godheden als puur metaforisch zien, zonder dat daar een religieuze lading aan hangt. Deze heksenpraktijk is dus niet religieus, al worden de eigenschappen van godheden wel aangewend.

Samengevat

Zoals aan het begin van deze blog al gezegd: het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om met een paar zinnen te vertellen wat hekserij nu precies is. Toch hoop ik dat deze blog wat duidelijkheid heeft gegeven. Eigenlijk is de allerbelangrijkste vraag die je jezelf kunt stellen: ‘Wat betekent hekserij voor mij persoonlijk?’ Als je dat eenmaal weet, zal het gemakkelijker worden om je weg te vinden binnen hekserij, zonder te verdwalen in de enorme hoeveelheid informatie die tegenwoordig beschikbaar is. Uiteindelijk is ook jouw heksenpad uniek en is er maar één persoon die kan achterhalen wat hekserij voor jou betekent. Dat ben jij!


KLIK HIER VOOR DE GRATIS MINICURSUS ‘HOE BEGIN JE MET HEKSERIJ?


OVER DE AUTEUR

Hallo, mijn naam is Yekaterina en ik ben een traditionele heks en wijze vrouw uit Nederland. Ik deel mijn kennis en kunde omdat ik het belangrijk vind dat er betrouwbare en duidelijke informatie beschikbaar is over traditionele hekserij. Daarnaast begeleid ik andere heksen bij het ontdekken en verkennen van hun persoonlijke heksenpad.

De hekserij die ik volg en uitdraag noem ik EigenWijze hekserij. Klik hier om te lezen wat ik daarmee bedoel.

All content on this website is copyrighted. If you want to use my content, please contact me for permission.